Formulari d'Inscripció

Desà en format PDF: pdfFull Inscripció28.31 KB

Full d'Inscripció Curs 2017-18
Nom: *
Llinatges *
Adreça *
Pobalció: *
CP: *
Data Inscripció: *
Data de Neixament: *
DNI
Telefon/s: *
Correu Electrònic: *
Curs (1ª opció) *
Curs (2ª opció)
Dies i hores desitjades per els cursos
IBAN Compte Corrent: *
Nom i Llinatges Titular compte bancari: *
Autorització PARE/MARE/TUTOR (en cas de menors)
Nom i Llinatges TUTOR:
DNI TUTOR:

OBSERVACIONS

  • Quota mensual per alumne, independentment dels dies que l'alumne assisteixi a les sessions
  • Si es produeixen devolucions, el participant haurà d'assumir les corresponents despeses.
  • Es respectaran els dies i les hores acordades inicialment, en cas de que no es pugui assistir a alguna de les sessions, l'alumne no tindrà dret a reclamació.

 

Newsletter

Escriu el teu correu electrònic per rebre al nostre butlletí de noticies

Rebre en format

captcha 

Search